Termeni și condiții MediaDigi Intelligence SRL

Termeni și condiții MediaDigi Intelligence SRL

 

Introducere

SC MediaDigi Intelligence SRL este înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului, Nr. Reg J40/11676/2017, CUI 37924817, București și este furnizor de servicii de dezvoltare web, hosting, marketing digital și alte activități conexe ce sunt prezentate cu amănunt în paginile site-ului www.mediadigi.ro. Aceste servicii pot fi accesate prin intermediul paginilor dedicate în site, prin intermediul formularului de contact și prin contactarea directă a reprezentanților legali ai firmei.

Acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare

SC MediaDigi Intelligence SRL își rezervă dreptul de a suspenda sau înceta accesul dumneavoastră la conținutul prezentat pe acest site, fără a necesita explicarea gestului sau atitudinii sale și fără a genera vreo notificare în prealabil. Navigarea dumneavoastră pe acest site și folosirea serviciilor sau a informațiilor prezente pe www.mediadigi.ro echivalează cu acceptarea termenilor și condițiilor prezentați.

Administratorul site-ului declară următoarele:

• Va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;
• Va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcționarea în condiții optime a siteului;
• Pe măsura apariției unor situații noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condițiile și termenii de utilizare.

Obligațiile utilizatorilor

Utilizatorii vor accepta următoarele condiţii:

• Să nu publice, transmită sau distribuie informaţii care pot fi dăunătoare, obscene, defăimătoare sau ilegale;
• Să nu utilizeze acest site într-un mod care poate duce la încălcarea drepturilor altor site-uri;
• Să obţină sau să încerce să obţină acces neautorizat, indiferent de metodă.
• Este interzis să utilizeze site-ul în scop publicitar sau pentru orice fel de cerere/ofertă care are un caracter comercial.
• Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii şi servicii din conţinutul site-ului.
• Site-ul nostru nu va fi întotdeauna disponibil și poate avea anumite erori. Acesta este furnizat pe principiul “așa cum este” si “așa cum este disponibil”, și în măsura permisă de lege, fără garantări, condiții sau garanții de orice fel.
• Nu avem nicio obligație de a actualiza informațiile de pe site-ul nostru, cu excepția cazului în care se prevede altfel în legislația în vigoare. Ne rezervăm dreptul de a modifica, edita, șterge, suspenda sau întrerupe, temporar sau permanent, site-ul nostru și/sau informațiile, materialele, produsele și/sau serviciile disponibile prin acesta.

Condiții de folosire a informațiilor de pe site

Puteţi prelua, citi sau imprima orice informaţie de pe acest site, cu condiţia să reproduceţi fiecare dintre adnotările despre drepturile de autor sau alte adnotări despre drepturile de proprietate conţinute în orice informaţie pe care o preluaţi de pe site. Totuşi, nu aveţi dreptul de a distribui, modifica, transmite, refolosi, republica sau folosi conţinutul site-ului pentru scopuri publice sau comerciale, incluzând aici textul, imaginile, sunetul, video, fără permisiunea scrisă a SC MediaDigi Intelligence SRL. De asemenea, trebuie să luaţi la cunoştinţă că orice vedeţi sau citiţi pe acest site are drepturi rezervate de copyright fără o altă notificare specială.

Legislație

Drepturile şi obligaţiile părţilor, impuse de termenii şi condiţiile de față, precum şi toate efectele juridice ce decurg din acestea vor fi interpretate şi guvernate de legea română în vigoare.

0/5 (0 Reviews)

Ce spun clienții noștrii