Protecția datelor personale

Protecția datelor personale

Acest document este dedicat clienților  SC MediaDigi Intelligence SRL, respectiv ai www.mediadigi.ro, pentru a se informa cu privire la modul de interacțiune cu datele, informațiile, conținutul și modul de colectare, procesare, gestionare, publicare și păstrare al datelor cu caracter personal.
Prin vizitarea paginilor site-ului nostru vă exprimați, fără echivoc, acordul cu termenii și condițiile enumerate în acest document. Acesta poate suferi modificări și actualizări în timp, motiv pentru care vă rugăm să verificați aceste date, ori de câte ori accesați pagina site-ului nostru. Obiectivul nostru principal este protejarea și securitatea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, în special dreptul la viața privată și securitatea prelucrării datelor personale.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC MediaDigi Intelligence SRL are obligația de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

Datele colectate direct de la dvs. (fie ele generale și/sau speciale), în baza legii și/sau cu acordul dvs. liber, informat și acordat în scris, sunt indispensabile prelucrării și vor fi comunicate numai împuterniciților operatorului și autorităților publice competente, potrivit legislației în vigoare. Datele personale colectate și ulterior prelucrate de operator nu sunt transferate în străinătate. Conform Legii nr. 677/2001, aveți dreptul de acces, de intervenție, de opoziție asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale; acestea pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, datată şi semnată, adresată operatorului. Aveți de asemenea dreptul de a vă adresa justiției și/sau autorității naționale de supraveghere (www.dataprotection.ro).”

 

Tipuri de date colectate de către SC MediaDigi Intelligence SRL

 

Informații furnizate de clienți și alți utilizatori:

Când un client sau un utilizator se înregistrează gratuit pe site, comunică cu serviciul de clienți, sau ne trimite un email, acesta ne furnizează informații pe care noi le colectăm. Aceste informații pot include: adresa IP, nume și prenume, domiciliu, email, număr telefon fix sau mobil, precum și alte informații cum ar fi: sex, ocupație, sau alte date demografice. Prin furnizarea acestor informații, clientul sau utilizatorul este de acord și consimte că aceste informații să fie colectate, stocate și utilizate în conformitate cu aceste termeni și condiții. Conform http://www.dataprotection.ro/?page=scutiri_notificari
 

Informații privind listele de abonați și campaniile trimise.

În momentul în care clientul sau utilizatorul încarcă ori creează o listă de abonați pentru trimitere de email sau mesaje SMS, precum și atunci când campanii de email sau mesaje SMS sunt trimise la contactele din aceste liste, noi avem acces la datele din listele de abonați și la conținutul campaniilor trimise.
 

Alte informații pe care le colectăm și gestionăm.

Site-ul www.mediadigi.ro plasează anumite secvențe de cod numite cookies pe calculatorul clientului sau utilizatorului pentru a putea funcționa la parametri normali. Totodată, utilizăm anumite imagini electronice. Pe bază de cookies, noi colectăm informații cu privire la momentul în care site-ul a fost vizitat, tipul și versiunea de browser folosit, sistemul de operare precum și alte informații asemănătoare. Putem determina momentul deschiderii email-urilor trimise de noi, precum și alte date. Totodată, clientul sau utilizatorul poate alege să blocheze elementele cookies prin urmarea instrucțiunilor din browser. Totuși, dacă aceste cookies sunt blocate din browser, s-ar putea că vizitarea site-ului sau utilizarea platformei să fie, în aceste condiții, imposibilă.
 

Rapoarte privind campaniile trimise.

Clienții noștri, care aleg să primească rapoarte privind campaniile trimise, pot stabili, de asemenea, cine a deschis sau nu email-ul primit sau ce link-uri au fost accesate. Totodată, aceste informații privind clienții sunt disponibile și pentru SC MediaDigi Intelligence SRL.
 

Utilizarea datelor cu caracter personal:

SC MediaDigi Intelligence SRL va utiliza datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

SC MediaDigi Intelligence SRL garantează faptul că nu va utiliza niciodată, și sub nicio formă, datele cu caracter personal și listele de abonați pentru campaniile email și SMS pentru activități de tip SPAM.
 

Calitatea datelor

Utilizând www.mediadigi.ro, datele cu caracter personal sunt: prelucrate în mod corect și legal; colectate în scopuri determinate, explicite și legitime, fără a mai fi prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.
 

Listele de abonați

Listele de abonați pentru trimitere campanii email și SMS sunt stocate pe serverele noastre. SC MediaDigi Intelligence SRL, sub nicio formă, nu va utiliza aceste liste de abonați în scopuri proprii, nu va contacta sau trimite oferte promoționale acestor persoane, nu va înstrăina aceste liste altor terți, și totodată, nu va avea comunicări cu acestea, decât în cazurile cerute expres de lege sau atunci când o persoană din aceste liste trimite o plângere sau notificare către SC MediaDigi Intelligence SRL sau www.mediadigi.ro. Nu îngrădim accesul clienților la listele de abonați. Aceștia pot descarcă oricând listele de abonați, atâta timp cât acestea există pe serverele SC MediaDigi Intelligence SRL.
 

Securitatea

SC MediaDigi Intelligence SRL își păstrează serverele într-un mediu sigur și performant, utilizând metode de supraveghere pentru a împiedică accesul neautorizat la datele cu caracter personal.

Totuși,  SC MediaDigi Intelligence SRL nu garantează securitatea datelor în timp ce acestea sunt transmise pe Internet prin intermediul altor servere care sunt în afară controlului nostru. Riscul tuturor acestor transmiteri de date este suportat de către client. Din momentul în care datele ajung la noi, vom demara toate eforturile necesare pentru a păstra securitatea și confidențialitatea acestor date pe sistemele noastre.

0/5 (0 Reviews)

Ce spun clienții noștrii